Izmael.eu - biżuteria kolczyki naszyjniki zegarki torebki bransoletki pierścionki

Izmael.eu

eshop, w którym każdy sobie coś wybierze

00421 911232188

infopl@izmael.eu

Twój zakup

0 pozycji

0Zł do zapłaty

Dokonaj zakupu powyżej 120,00 Zł(brakuje jeszcze 120,00 Zł) i otrzymasz prezent, powyżej 240,00 Zł, dodatkowo otrzymasz przesyłkę pocztową gratis.

Dokonaj zakupu powyżej 120,00 Zł i otrzymaj prezent

Dokonaj zakupu powyżej 240 Zł a dostawa będzie darmowa

Dokonaj zakupu powyżej 480 Zł i otrzymaj kolejny prezent

Warunki handlowe

Odstąpienie od umowy zakupu (protokół reklamacyjny) można pobrać TUTAJ (Język słowacki)

Odstąpienie od umowy zakupu (protokół reklamacyjny) można pobrać TUTAJ (Język czeski)

Odstąpienie od umowy zakupu (protokół reklamacyjny) można pobrać TUTAJ (Język węgierski)

Odstąpienie od umowy zakupu (protokół reklamacyjny) można pobrać TUTAJ (Język polski)

Odstąpienie od umowy zakupu (protokół reklamacyjny) można pobrać TUTAJ (Język rumuński)

Odstąpienie od umowy zakupu (protokół reklamacyjny) można pobrać TUTAJ (Język niemiecki)

Warunki portalu IZMAEL.EU podzielone są do części logicznych:

A)Ogólne warunki handlowe - Sklep internetowy pl.izmael.eu

B)Ochrona danych osobowych - Sklep internetowy pl.izmael.eu

A) Ogólne warunki handlowe - Sklepu internetowego www.izmael.eu

I. Przepisy wstępne i Definicje

1. Niniejszy regulamin stosuje się do umów handlowych sprzedaży międzystrefowej za pośrednictwem Sklepu internetowego pod adresem www.izmael.eu (zwanego dalej "Sklepem internetowym"), przyczym Kupujący poprzez wysłanie zamówienia oświadcza, że zapoznał się z tymi Ogólnymi warunkami handlowymi i Warunkami reklamacjami oraz w całości rozumie ich treści.

2. Niniejsze Ogólne warunki handlowe i Warunki reklamacji stanowią integralną część Umowy sprzedaży i wiążą obie strony Umowy sprzedaży.

3. Umowa na odległość oznacza umowę zawartą między Sprzedawcą a Kupującym, który kupuje towary i usługi za pośrednictwem środków komunikacji, w szczególności internetu, telefonu i poczty elektronicznej ("Umowa sprzedaży").

4.Umowa sprzedaży jest regulowana w szczególności odpowiednimi postanowieniami § 102 ustawy z roku 2014 Dz. U. w sprawie Ochrony konsumenta w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz zmieniającej i uzupełniającej niektóre ustawy (zwanej dalej "ustawą"), § 40 z roku1964 Kodeksu cywilnego w brzmieniu późniejszych przepisów i niniejszych warunków handlowych regulujących szczegóły ich zawarcia i realizacji. Jeżeli kupujący kupuje w związku z działalnością gospodarczą, umowa sprzedaży jest regulowana w szczególności przez § 513 ustawy z roku1991 Kodeksu handlowego z późniejszymi zmianami oraz niniejszymi warunkami handlowymi.

5. Sprzedający ETERNITY & SPARK, s.r.o., z siedzibą Marček 80, 013 32 Svederník, Słowacja, REGON: 46 621 903, NIP: 202 3486 212, Identyfikator VAT: SK202 3486 212, wpis do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Żylinie, sekcja: Sro, nr wkładu 56456 / L (zwany dalej "Sprzedawcą"), który jest również Operatorem witryny www.izmael.eu (zwanej dalej "Witryną") oraz Sklepu internetowego.

6. Dane kontaktowe Sprzedającego dotyczące Sklepu internetowego to:

 • a) numer telefonu kontaktowego: (+421) 911232188 (wystarczy przedzwonić, my oddzwonimy do Państwa) w dni robocze w godzinach pracy między 09:00 i 17:00.
 • b) e-mail: infopl@izmael.eu
 • c) połączenie bankowe:
  • Konto płatności SK (€): 2300244663 / 8330 (IBAN: SK2483300000002300244663)
  • Konto płatności CZ (Kč): 2501909895 / 2010 (IBAN: SK9483300000002501909895)
  • BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
**Podając numer konta i inne dane, bądź czujny, ponieważ w przypadku nieprawidłowego uzupełnienia danych nie zostaną do Ciebie wysłane towary!

7. Sprzedawca jest upoważniony do sprzedaży usług (w tym komunikacji z Kupującym, fakturowania, wysyłania usługi itp.) za pośrednictwem (wykorzystaniem) Sklepu internetowego.

8. Kupujący jest rozumiany jako użytkownik Strony lub każdy odwiedzający Stronę, który wysłał zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego ("Kupujący"). Kupujący zawiera komunikację elektroniczną ze Sprzedawcą, głównie za pośrednictwem sklepu internetowego, telefonu i poczty elektronicznej. Jeżeli Kupujący kupuje w związku z działalnością gospodarczą (podmiot prawny), wskazuje również nazwę firmy, miejsce prowadzenia działalności lub siedzibę, numer identyfikacyjny VAT, REGON i NIP.

9. Usługa to każdy produkt opublikowany w Sklepie Internetowym.

10. Organem nadzorującym jest Słowacka Inspekcja Handlowa (SOI)

 • Organ nadzoru
 • Inspektorat SOI dla Regionu Żilina
 • Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, Słowacja
 • Sekcja kontroli technicznej produktów i ochrony konsumentów
 • nr telefonu.: 00 421 41 7632 130
 • nr faksu: 00421 41 7632 139
 • e-mail: za@soi.sk

II.Informacje dotyczące towarów i cen

1. Kolorowa prezentacja towarów może nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistości z powodu niedokładności wyświetlaczy komputerowych.

2. Cena towarów wymienionych w katalogu Sklepu internetowego jest ostateczna, w tym VAT. Cena nie obejmuje kosztów dostawy i wysyłki towarów lub innych opcjonalnych usług. Koszty związane z dostawą towarów i koszty innych usług opcjonalnych są wykazywane podczas tworzenia zamówienia i są automatycznie dodawane do ceny zakupu towarów. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT.

3. Wszystkie promocje obowiązują do wyczerpania zapasów, o ile nie określono inaczej lub, w stosownych przypadkach, ewentualnie do terminu obowiązywania promocji.

III. Zamówienie towarów

1. Kupujący potwierdza, że wysyłając zamówienie akceptuje cenę towaru, warunki handlowe sklepu internetowego i warunki reklamacji.

2. Po wysłaniu zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem na adres e-mail, potwierdzając, że zamówienie zostało złożone na zamówieniu. Wszelkie dalsze informacje i dokumenty dotyczące zamówienia zostaną przesłane Kupującemu, w tym: dane rozliczeniowe Kupującego, adres dostawy, specyfikacja towarów, ilość zamawianych towarów i wynikająca z nich cena towarów.

3. Po potwierdzeniu zamówienia zostanie ustalona łączna cena zamówionego towaru i szacowana data dostawy.

4. Przed ostateczną realizacją zamówienia Sprzedawca zaleca Kupującemu skorzystanie z możliwości przekazania szczegółowej kontroli całego zamówienia i szczegółowego przeglądu niniejszych warunków prowadzenia działalności.

IV. Sposób zawarcia umowy sprzedaży

1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta poprzez obowiązujące akceptowanie propozycji zawarcia umowy sprzedaży przez Kupującego w formie:

 • a) wiadomości e-mail ze strony Kupującego wysłanej do Sprzedawcy na adres infopl@izmael.eu
 • b) formularza wypełniony i przesłanego przez Kupującego w Sklepie internetowym Sprzedawcy,
 • c) zamówienia telefonicznego,

2. Zobowiązująca akceptacja zamówienia polega na potwierdzeniu przez Sprzedawcę e-mailu/telefonu zgody na przyjęcie zamówienia po uprzednim przyjęciu zamówienia oraz weryfikacji dostępności i terminu dostawy towarów zamówionych przez Kupującego oznaczonych jako "potwierdzenie zamówienia". Automatycznie przyjęty dowód przyjęcia zamówienia, który Kupujący otrzyma na swój adres e-mail natychmiast po wysłaniu zamówienia, nie jest uważany za zobowiązujące przyjęcie zamówienia; niniejsze zawiadomienie ma jedynie charakter informacyjny w celu powiadomienia Kupującego o otrzymaniu jego zamówienia.

3. Zobowiązujące przyjęcie zamówienia zawiera szczegóły dotyczące nazwy i specyfikacji towarów, których sprzedaż jest przedmiotem Umowy sprzedaży, dodatkowe szczegóły dotyczące ceny towarów i/lub innych usług, nazwy i dane szczegółowe Kupującego, adres, pod którym towary mają zostać dostarczone, sposób transportu towarów do uzgodnionego miejsca dostawy towarów dla Kupującego, dane Sprzedającego i inne dane.

4. Umowa sprzedaży może zostać zmieniona, anulowana lub uzupełniona wyłącznie za obopólną zgodą między Kupującym a Sprzedawcą, o ile prawo lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawne nie stanowią inaczej.

5. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można przesyłać na adres e-mailowy Kupującego.

V. Obowiązki umawiających się Stron

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć:

1. Rodzaj i ilość towarów w cenie zakupu i warunki płatności obowiązujące w dniu wysyłki zamówienia, z wyjątkiem oczywistych błędów, w przypadku znaczącej zmiany ceny towarów lub niedostępności towarów.

2. Towar, który będzie odpowiednio zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu.

3. Dokumenty dla Kupujęcego w formie pisemnej lub elektronicznej niezbędne do ich odbioru i użytkowania.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1. Opóźnioną dostawę towaru z powodu nieprawidłowego adresu podanego przez odbiorcę.

2. Ewentualne niedostarczenie towarów z powodu nieprzewidywalnych przeszkód.

Kupujący zobowiązuje się:

1. Zamówione towary odebrać, sprawdzić ewentualne uszkodzenia opakowania i niezwłocznie powiadomić o wszelkich usterkach.

2. Zapłacić za towary umowną cenę w wysokości i zgodnie z warunkami płatności obowiązującymi w dniu wysłania zamówienia.

3. Nie szkodzić dobrej reputacji Sprzedawcy.

VI. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Kupujący jest uprawniony bez podania powodu do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru, jeżeli Sprzedawca należycie i terminowo wypełnił obowiązki informacyjne zgodnie z art. 12 Ustawy. Jeżeli Sprzedawca spełnił dodatkowo powyższy obowiązek informacyjny, Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca dodatkowo wypełnił obowiązek informacyjny, jednak nie później niż 12 miesięcy po rozpoczęciu okresu odstąpienia, okres odstąpienia od umowa wygasa 14 dni po dniu, w którym sprzedawca spełnił obowiązek informacyjny. Jeżeli sprzedawca nie dostarczył konsumentowi powiadomienia o prawie do odstąpienia od umowy lub dodatkowego okresu na podstawie poprzedniej umowy, okres odstąpienia wygasa po upływie 12 miesięcy i 14 dni od daty rozpoczęcia ustawowego okresu odstąpienia od umowy.

2. Konsument jest zobowiązany powiadomić Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży najpóźniej w ostatnim dniu wskazanego terminu lub oddać przesyłkę w celu doręczenia przesyłki pocztowej najpóźniej w ostatnim dniu terminu na adres Sprzedawcy, którym jest: ETERNITY & SPARK, s.r.o., Marček 80, 013 32 Svederník, Słowacja. Email: infopl@izmael.eu. Konsument jest zobowiązany do osobistego przesłania lub dostarczenia przedmiotu umowy, z której się wycofuje, wraz z całą dokumentacją - przynajmniej w terminie 14 dni od dnia rezygnacji (art.10 ust. 1 § 102 ustawy z roku 2014 Dz. U.) naprz. oryginał faktury, instrukcje i inną dokumentację dotyczącą towarów dostarczonych mu wraz z towarem.

3. Odstąpienie od Umowy sprzedaży możne Kupujący zastosować w formie pisemnej lub elekotronicznie (np. e-mail) albo wypełnieniem Formularza na odstąpienie od Umowy, który jest dostępny na Stronie internetowej Sprzedawcy. Jeżeli umowa została zawarta ustnie, stosowanie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy byle jednoznacznego oświadczenia wyrażające chęć konsumenta do odstąpienia od umowy. Kupujący w odstąpieniu od umowy poda nr zamówienia, datę zakupu, rodzaj towarów, z których rezygnuje, imię i nazwisko, adres i ewentualnie numer konta bankowego, na który będą zwrócone wszelkie płatności przewidzianych z odstąpienia od umowy, jeżeli chce wykorzystać ten sposób zwrotu pieniędzy. W przeciwnym razie Sprzedawca zwróci Kupującemu pieniądze za towary w taki sam sposób, jakim była dokonana zapłata za towary.

4.Odstąpieniem od umowy strony zobowiązane są do zwrotu świadczonych usług. Jeżeli Kupujący przejął już zamówiony towar, musi go zwrócić kompletny (w tym akcesoria i instrukcje). Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru, który powstał w wyniku takiego traktowania towarów, które nie podlega dodatkowemu sprawdzaniu właściwości i funkcjonowania towarów. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości, jeżeli nie został poinformowany przez Sprzedawcę o możliwości odstąpienia, warunkach, terminach i procedurach wykonywania prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli wartość towarów została zmniejszona w wyniku obróbki towarów, które wykraczają poza proste sprawdzenie właściwości i funkcjonalności towarów (np. towar zostanie uszkodzony), Kupujący odpowiada wobec Sprzedawcy za takie szkody. Do traktowania towarów poza ustaleniami właściwości i funkcjonowania towarów będą rozpatrywane w szczególności korzystanie z towarów w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. W praktyce normalne użytkowanie towarów nastąpi w czasie wygaśnięcia okresu odstąpienia.

5. Można korzystać z Formularza do odstąpienia od umowy sprzedaży, w którym należy uzupełnić wszystkie dane. Formularz ten jest ogólnie dostępny do wglądu i do ścięgnięcia na Stronie internetowej Sprzedawcy. (www.izmael.eu/?page=podmienky)

6. Towar nie należy wysyłać Przesyłką za pobraniem, takie towary nie zostaną odebrane.

7. Jeżeli konsument odstąpi od umowy zgodnie z § 102 ustawy z roku 2014 Dz. U., ponosi koszty zwrotu towarów sprzedawcy zgodnie z art. 103 § 102 ustawy z roku 2014 Dz. U. Jeżeli odstąpi od umowy zawieranej na odległość, ponosi również koszty zwrotu towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone pocztą. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca zgodził się sam ponosić koszty lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z § 3 ust. 1 punktu i) § 102 ustawy z roku 2014 Dz. U.

8. Operator sklepu internetowego zwraca płatną usługę za towary/usługi, w tym koszty transportu zgodnie z art. 9 ust. 3) § 102 ustawy z roku 2014 Dz.U., a także koszty udowodnione dla zamawiania towaru w terminie 14 dni od daty dostarczenia odstąpienia od umowy.

9. Sprzedawca nie jest zobowiązany do ponoszenia dodatkowych kosztów na rzecz konsumenta, jeśli konsument wyraźnie zdecyduje się na inną metodę dostawy, taką jak najtańsza normalna metoda dostawy oferowana przez Sprzedawcę. Dodatkowe koszty to różnica między kosztami dostawy wybranymi przez konsumenta a kosztami najtańszej zwykłej metody dostawy oferowanej przez Sprzedawcę.

10. Przesyłki wysłane w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży metodą przesyłka za pobraniem, nie będą przez nas akceptowane. Zalecamy Kupującym, aby wysyłali przesyłki metodą Przesyłka za potwierdzeniem.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy towarów i usług określonych w art. 7 ust. 6 a) do l) § 102 ustawy z roku 2014. Dz.U.
W szczególności:

 • towary wykonane na zamówienie (towary wykonane zgodnie ze szczególnymi wymaganiami konsumenta, towary na zamówienie lub towary specjalnie przeznaczone dla jednego konsumenta),
 • towary podlegające szybkiemu obniżeniu jakości lub łatwo psujące się (żywność, desery, ciasta),
 • towary zamknięte w opakowaniu ochronnym, które nie nadają się do zwrotu ze względów zdrowotnych lub higienicznych i którego opakowanie ochronne zostało naruszone po dostarczeniu (bielizna, sterylne opakowanie itp.),
 • rozpakowane płyty CD, DVD, gry komputerowe (sprzedaż fonogramów, nagrań obrazów, nagrań dźwiękowych, książek lub oprogramowania komputerowego sprzedawanych w opakowaniu ochronnym, jeśli konsument je rozpakował),
 • gazety, czasopisma i nieopakowane książki (sprzedaż czasopism z wyjątkiem sprzedaży na podstawie umowy abonamentowej i sprzedaży książek niedostarczanych w opakowaniu ochronnym),
 • tzw. pobieranie cyfrowe - udostępnianie treści elektronicznych innym sposobem niż na nośniku fizycznym, jeśli jego udostępnienie zostało wszczęte za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument oświadczył, że został należycie poinstruowany, że wyrażając taką zgodę, traci prawo do odstąpienia od umowy,
 • sprzedaż towarów lub świadczenie usług, których cena jest uzależniona od zmian cen na rynku finansowym, na które sprzedawca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie wygaśnięcia okresu odstąpienia od umowy,
 • sprzedaż towarów, które ze względu na swój charakter po dostawie mogą być nierozłącznie zmieszane z innymi towarami,
 • przewóz towarów, wynajem samochodów, świadczenie usług gastronomicznych lub świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, w ramach których sprzedawca zobowiązuje się świadczyć takie usługi w uzgodnionym terminie,
 • dokonywanie napraw awaryjnych lub konserwacji, o które konsument wyraźnie prosił Sprzedającego (nie dotyczy to zamówień usług i umów sprzedaży innych towarów jako części zapasowych niezbędnych do napraw lub konserwacji, jeżeli zostały one zawarte podczas wizyty sprzedawcy u konsumenta, a konsument nie zamówił wcześniej tych usług lub towarów),
 • świadczenie usługi, w przypadku gdy świadczenie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument oświadczył, że został należycie poinstruowany, że wyrażając taką zgodę, traci prawo do odstąpienia od umowy po pełnej usłudze i pełnej obsłudze,
 • sprzedaż napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawarcia umowy, a dostawa może nastąpić najwcześniej po 30 dniach, a ich cena zależy od zmian cen na rynku, na które sprzedawca nie ma wpływu.

12. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu środki w ten sam sposób, w jaki otrzymał je od Kupującego. Zmiana formy zwrotu pieniędzy jest możliwa tylko za zgodą Kupującego.

13. Nie odebranie przesyłki z zamówionym towarem przez Kupującego nie może być uznane za ważne odstąpienie od umowy na mocy prawa. Sprzedawca ma prawo żądać od Kupującego wszystkich kosztów związanych z niedostarczeniem zamówionego zamówienia. W celu pokrycia tych kosztów Sprzedawca wyśle do Kupującego e-mailem wezwanie w celu pokrycia kosztów zwrotu wraz z fakturą. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty zafakturowanej kwoty na rachunek Sprzedawcy w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wezwania z fakturą. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy, zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Republiki Słowackiej.

14. W przypadku, gdy Kupujący nie spełni któregoś z wyżej wymienionych zobowiązań wynikających z niniejszych warunków, odstąpienie od umowy jest nieważna i skuteczne, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu wszystkich możliwych do udowodnienia płatności na tych warunkach i jednocześnie jest uprawniony do zwrotu kosztów wysyłki towaru z powrotem do Kupującego.

15. Kupujący, który kupuje towary na podstawie prowadzenia działalności gospodarczej, może odstąpić od umowy sprzedaży tylko zgodnie z przepisami § 513 ustawy z roku 1991 Kodeksu handlowego.

VII. Anulowanie zamówienia

1. Kupujący może anulować zamówienie, które nie było jeszcze przygotowane najpóźniej w dniu wysłania zamówienia, wysyłając wniosek na adres infopl@izmael.eu. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za anulowanie zamówień zgodnie z poprzednim zdaniem. W przypadku zapłaconej ceny zakupu Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę zakupu zapłaconą w terminie 14 dni przelewem na rachunek, z którego zapłacono cenę zakupu.

2. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie z powodu braku sprzedaży lub niedostępności towaru. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o anulowaniu zamówienia przez telefon lub e-mailem. W przypadku, gdy Kupujący zapłacił cenę zakupu lub jego część, zostanie ta kwota zwrócona w terminie 14 dni przelewem na konto, z którego zapłacono cenę zakupu.

VIII. Warunki płatności

1. Sklep internetowy oferuje następujące opcje płatności:

 • a) Przesyłka za pobraniem - Najczęstsza forma płatności, gdy Kupujący zapłaci za zamówienie bezpośrednio u kuriera.
 • b) Przelewem/wkładem na konto bankowe Sprzedawcy - Płatność za pośrednictwem przelewu/wkładu na rachunek bankowy Sprzedawcy w postaci symbolu zmiennego, który jest odpowiednikiem numeru zamówienia.
 • c) Płatność za pośrednictwem brami płatności (chwilowo niedostępna usługa) - Płatność dokonywana za pośrednictwem zabezpieczonej bramki płatności.

2. Cena za dostawę towarów zamówionych w jednym zamówieniu jest niezależna od liczby zamawianych sztuk.

3. Cena zakupu nie może być zapłacona przez jakiekolwiek kupony lub czeki wystawione przez podmioty prawne.

4. Faktura VAT (faktura) zostanie wysłana na adres e-mailowy Kupującego lub zostanie dołączona do przesyłki po dostarczeniu. Przychodzące faktury elektroniczne są zabezpieczone w formacie PDF przed zmianą treści i spełniają wszystkie wymagania dokumentu podatkowego.

5. Towary pozostają własnością sprzedającego do momentu, ale ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi po przejęciu towarów na nabywcę.

IX. Warunki dostawy

1. Termin dostawy rozpoczyna się w dniu realizacji zamówienia w przypadku bramki płatniczej lub przesylki za pobraniem, lub daty otrzymania płatności na rachunek bankowy.

2. Zwykła dostępność towarów może się zmieniać, a Sprzedawca nie gwarantuje natychmiastowej dostępności oferowanych towarów.

3. O ile nie uzgodniono inaczej, Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar Kupującemu niezwłocznie w ciągu 2 dni roboczych, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia. Jeżeli towary znajdują się w magazynie, są wysyłane w możliwie najkrótszym czasie. Dostawa towaru odbywa się w dni robocze w godzinach 08:00-18:00.

4. Czas dostawy wydłuża się w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń, na które Sprzedający nie ma wpływu, takich jak nieoczekiwane uderzenia, strajki i inne przeszkody.

5. Jeżeli w zamówieniu znajduje się kilka pozycji, a ich część nie znajduje się w magazynie, Sprzedawca informuje Kupującego o możliwości dostaw częściowych. Nawet jeśli w zamówieniu jest tylko jeden element.

6. Kupujący jest zobowiązany do rozpakowania towaru natychmiast po dostarczeniu towaru i do ustalenia, czy są one uszkodzone mechanicznie. W przypadku uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności przesyłki, zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Sprzedawcę pocztą elektroniczną lub telefonicznie i wypełniń protokół reklamacyjny.

7. Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia współpracy w celu bezproblemowego odebrania towaru. Jeżeli Kupujący nie uczyni tego, a towary zostaną zwrócone na koszt Sprzedawcy z powodu wielokrotnej nieskuteczności Kupującego, Sprzedającemu przysługuje odszkodowanie od Kupującego za poniesioną szkodę w wysokości rzeczywistego kosztu próby nieskutecznego dostarczenia towaru.

8. Kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru w miejscu i czasie, który jest przewidziany do odbioru przez Sprzedawcę, wg uzgodnień w umowie sprzedaży lub w inny sposób przed dostawą towaru.


 • Cena za wysyłkę za pośrednictwem Poczty Słowackiej – 2,75 Eur z VAT
 • Cena za wysyłkę za pośrednictwem Poczty Czeskiej – 3,18 Eur z VAT
 • Koszt usług kurierskich na terytorium Republiki Słowackiej – 4,49 Eur z VAT
 • Koszt usług kurierskich na terytorium Republiki Węgierskiej – 4,34 Eur z VAT
 • Koszt usług kurierskich na terytorium Republiki Czeskiej – 4,61 Eur z VAT
 • Cena za wysyłkę za pośrednictwem usługi wysyłkowej na terytorium Republiki Słowackiej - 2,25 Eur z VAT
 • Cena za wysyłkę za pośrednictwem usługi wysyłkowej na terytorium Republiki Węgierskiej - 2,78 Eur z VAT
 • Cena za wysyłkę za pośrednictwem usługi wysyłkowej na terytorium Republiki Czeskiej - 2,82 Eur z VAT

X. Protokół reklamacyjny

1. Kupujący zgłasza reklamację pisemną formą za pośrednictwem poczty do Sprzedającego lub e-mailem na adres infopl@izmael.eu w ustawowym okresie gwarancji 24 miesięcy, chyba że prawo przewiduje kolejny okres gwarancji lub o ile nie uzgodniono inaczej. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu otrzymania zamówienia od firmy spedycyjnej lub bezpośrednio od sprzedawcy. Aby ubiegać się o roszczenie, Kupujący może również skorzystać z tego formularza - Protokołu reklamacyjnejgo (https://www.izmael.eu/odstupenie_od_kz-SK.pdf)

2. W przypadku reklamacji Kupujący zobowiązany jest przesłać oryginał dokumentu podatkowego (faktury) do Sprzedającego wraz z reklamowanym towarem. Sprzedawca nie odbierze reklamowanego towaru wysłanego przez Kupującego formą przesyłki za pobraniem. Towary muszą być odpowiednio zapakowane, aby towary nie zostały uszkodzone podczas wysyłki i zalecamy, aby towary zostały wysłane listem poleconym oraz jako przesyłka z zadeklarowaną wartością.

3. Kupujący jest zobowiązany podać wszystkie wymagane informacje przy składaniu reklamacji, w szczególności w celu dokładnego określenia rodzaju i zakresu wady towaru. Te wady muszą być wyraźnie widoczne na zdjęciu sporządzonym przez Kupującego i wysłane na powyższy adres e-mailowy.

4. Sprzedający odpowiada za wszelkie wykryte przez niego wady na towarach sprzedanych po przyjęciu kupującego oraz za wady, które wystąpiły po przejęciu i wykorzystaniu towaru w okresie gwarancyjnym.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane w szczególności przez następujące zastosowania: uszkodzenie mechaniczne, zdarzenie nieuniknione (klęska żywiołowa, niepoprawnym używaniem), niezgodne z instrukcją użytkowania i zwykłym użyciem, w szczególnych przypadkach, gdy charakter sprawy dotyczy również osoby nieuprawnionej, używanie towarów w warunkach, które nie odzwierciedlają ich wilgotności, chemicznych i mechanicznych skutków naturalnego środowiska towarów, zaniedbania w zakresie konserwacji i konserwacji towarów, zniszczenia towarów przez przeciążenie, użycia towarów wbrew warunkom określonym w dokumentacji, zasadach ogólnych, norm lub przepisów bezpieczeństwa lub innym naruszeniom gwarancji.

6. Sprzedawca ustali sposób załatwienia reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty roszczenia, w szczególności jeżeli wymagana jest kompleksowa naprawa techniczna towarów, w terminie 30 dni od daty roszczenia. Reklamacja zostanie zgłoszona Kupującemu telefonicznie, pisemnie lub e-mailem. Reklamacja musi być załatwiona do 30 dni od daty dostarczenia towaru do Sprzedawcy, chyba że uzgodniono inaczej.

7. W przypadku reklamacji złożonych w ciągu 12 miesięcy od zakupu produktu, Sprzedawca może odrzucić roszczenie, odmawiając je na podstawie opinii eksperta. Jeżeli Sprzedawca odrzuci reklamację złożoną po 12 miesiącach od zakupu produktu, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Kupującego o tym, kto może wysłać produkt w celu oceny eksperta. Ekspertyza rozumiana jest jako stanowisko upoważnionej osoby lub osoby upoważnionej przez producenta do wykonywania napraw gwarancyjnych. Jeżeli produkt zostanie przesłany do wskazanej osoby na podstawie ekspertyzy, koszty profesjonalnego osądu, a także wszystkie inne powiązane wydatki poniesione w sposób kosztowny zostaną pokryte przez Sprzedawcę niezależnie od wyniku profesjonalnego osądu.

8. W przypadku, kiedy wada, która może być usunięta, Kupujący ma prawo do bezpłatnego, terminowego i prawidłowego usunięcia tej wady. O sposobie usuwania usterek podejmuje decyzję sprzedawca i jest też zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wady. Jeżeli usterka nie może być usunięta a usterka ta uniemożliwia bezproblemowe używanie towaru, kupujący ma prawo do wymiany rzeczy lub ma prawo do odstąpienia od umowy. Te same prawa przysługują Kupującemu jeśli dochodzi do powtórnego wystąpienia wady po naprawie lub ze względu na większą liczbę wad. Wielokrotne występowanie wady po naprawie jest uważane gdy ta sama wada powstala w okresie gwarancyjnym przynajmniej dwukrotnie. Większa liczba wad to taki przypadek, gdy w tym samym czasie ma to tawar co najmniej trzy ruchome defektów, a każda z tych wad uniemożliwia prawidłowe użycie towarów. Kupujący może zamiast usunięcia wad wymagać wymiany towaru lub jeżeli wada dotyczy tylko części towarów, wymiana części, jeśli wymiany nie powodową nadmiernych kosztów dla sprzedającego w stosunku do ceny towaru lub nasilenia wady. W przypadku defektu nieodwracalnego, który nie wyklucza właściwe wykorzystanie towarów, kupujący ma prawo do rozsądnej zniżki od ceny towarów.

9. Jeżeli Kupujący ma prawo do wymiany towaru lub prawo do odstąpienia od umowy, to do Kupującego należy wykonanie któregokolwiek z tych praw. Ale gdy wybierze jedno z tych praw, nie może jednostronnie zmienić tego wyboru.

10. Sprzedawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji i zakończenia postępowania reklamacyjnego w jeden z następujących sposobów: a) przekazanie naprawionego towaru, (b) wymiana towarów, (c) poprzez zwrot ceny zakupu towarów, (d) zapłatą odpowiedniej zniżki od ceny towarów, e) pisemnym wnioskiem o zaakceptowanie przez Sprzedawcę określonej wydajności, (f) uzasadnionym odrzuceniem reklamowanych towarów.

XI. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu rejestracji na stronie internetowej, rejestracji do konkursu, odbioru newslettera, wzajemnego kontaktu (przetwarzania wniosków i zapytań), przetwarzania plików cookies (w tym Google Analytics), wysyłania kwestionariusza satysfakcji kupującego z portalu heureka.sk oraz zawarcie Umowy Sprzedaży i wypełnienie zobowiązań wobec Kupującego wynikających z Umowy Sprzedaży zgodnie z nowymi postanowieniami § 18 ustawy z roku 2018 Dz. U. dot. Ochrony danych osobowych i zmian niektórych przepisów, w szczególności w przypadku wystawiania faktury/dokumentów podatkowych, kontaktowania się z Kupującym w związku z obsługą jego zamówienia, dostarczeniem zamówionego towaru przez firmy dostawcze, w celu załatwiena reklamacji lub zwrotu towarów, koniecznej komunikacji między stronami.

2. Sprzedawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z dobrymi obyczajami i nie będzie działał w sposób niezgodny z ustawą o ochronie danych osobowych lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedający oświadcza, że zgoda osoby zainteresowanej nie będzie egzekwowana, opiera się wyłącznie na gotowości Kupującego.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego w zakresie: imienia, nazwiska, adresu e-mailowego, adresu do faktury/adresu dostawy, kodu pocztowego, numeru telefonu kontaktowego, nazwy firmy, siedziby, identyfikatora VAT/NIP, REGON.

4. Kupujący udziela Sprzedawcy zgody na przetwarzanie na podstawie punktu 1 na okres do 10 lat, z wyjątkiem celów rejestracji, w przypadku których Kupujący wyraża zgodę na okres korzystania z konta użytkownika przez okres maksymalnie 4 lat i odbiór newslettera, w którym Kupujący wyraża zgodę na 5 lat. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana przez Kupującego w dowolnym momencie na piśmie, ustnie przez telefon lub drogą elektroniczną. Po otrzymaniu decyzji o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych Sprzedawca zablokuje i zlikwiduje przetwarzane dane osobowe bez zbędnej zwłoki.

5. Sprzedawca nie ujawnia, nie udostępnia, nie upublicznia żadnych danych osobowych Kupującego jakimkolwiek innym podmiotom poza usługą spedycyjną, zewnętrzną firmą księgową, organem państwowym, Google (pliki cookies - Google Analytics, adres IP), firmą prowadzącą portal heureka.sk, dostawcą bramy płatności, banku, z którym współpraca jest niezbędna do prawidłowego uporządkowania zamówienia i wypełnienia zobowiązań prawnych.

6. Kupujący może zażądać modyfikacji, naprawy, ograniczenia przetwarzania, anulowania, usuwania lub informacji o swoich danych osobowych lub może sprzeciwić się przetwarzaniu w formie pisemnej lub przez e-mail na adres infopl@izmael.eu

7. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu poprawy jakości usług oraz poprawy struktury i zawartości witryny.

XII. Rozstrzyganie sporów konsumenckich za pośrednictwem europejskiej platformy RSO

W przypadku, gdy klient nie jest zadowolony ze sposobu, jakim sprzedający załatwił jego roszczenia reklamacyjne lub przypuszcza, że sprzedający naruszył jego prawa, klient ma prawo zwrócić się do sprzedającego, aby sprawę należycie rozstrzygnął. Jeśli sprzedający na prośbę klienta, o której mowa w poprzednim zdaniu, nie uzna reklamacji lub nie udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia, w którym klient wysłał wniosek reklamacyjny, klient ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozwiązania sporu zgodnie z postanowieniem § 12 ustawy z 2015 roku Dz.U. RS nr 391 dotyczącej pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich ze zmianami. Również roszczenia sprzedającego wobec kupującego mogą być tak samo rozwiązywane za pośrednictwem platformy europejskiej. Właściwym podmiotem do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich ze sprzedającym jest Słowacka Inspekcja Handlowa lub inna właściwa osoba prawna do tego uprawniona, wpisana na listę podmiotów zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich przy Ministerstwie Gospodarki Republiki Słowackiej (lista jest dostępna na stronie internetowej http://www.mhsr.sk/); klient ma prawo wyboru, do którego z w/w podmiotów się zwróci. Klient może skorzystać z platformy do rozwiązywania sporów konsumenckich on-line, która jest dostępna na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/, a za jej pośrednictwem złożyć wniosek o pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

XIII. Przepisy końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełniania niniejszych warunków bez uprzedzenia Kupującego. W przypadku zmiany warunków handlowych lub warunków reklamacyjnych, cały proces zakupu jest regulowany przez warunki handlowe, które obowiązywały w momencie wysłania zamówienia do Kupującego i są dostępne na stronie internetowej Sprzedawcy

2. Nieodzowną częścią niniejszych warunków jest również Protokół reklamacyjny.

3. Kupujący, wysyłając zamówienie, zapoznał się z warunkami handlowymi, warunkami reklamacji i zrozumiał ich treść..

4. Niniejsze warunki handlowe, w tym ich nierozłączne elementy, staną się skuteczne i nabywają moc prawa w dniu 25 maja 2018 r.

5. Warunki handlowe i warunki reklamacji stają się skuteczne w stosunku do kupującego poprzez zawarcie umowy sprzedaży.

6. Umowa sprzedaży może zostać zawarta w języku słowackim lub w innych językach, chyba że będzie to powodem braku możliwości jej zawarcia.
B) Ochrona danych osobowych - Sklepu internetowego www.izmael.eu

Robimy wszystko, abyś poczuł się bezpiecznie na naszych stronach internetowych. Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne informacje o tym, jak chronimy Twoją prywatność i dane osobowe
Najważniejsze informacje podstawowe:

 • 1. Operator strony internetowej to ETERNITY & SPARK, s.r.o., siedziba Marček 80, 013 32 Svederník, Słowacja. IREGON: 46 621 903, NIP: 202 3486 212, Identyfikator VAT: SK202 3486 212.
 • 2. Zawsze będziemy postępować zgodnie z prawem: aby zapewnić Ci wszystkie usługi, musimy znać podstawowe informacje o Tobie. Niektóre z nich mają charakter danych osobowych. Obiecujemy, że w kontaktach z nimi zawsze będziemy stosować się do ogólnie obowiązujących przepisów, a nawet więcej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko zgodnie z przeznaczeniem, na które dobrowolnie wyraziłeś zgodę na przetwarzanie.
 • 3. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych: Twoje dane są przechowywane w chronionej bazie danych, dzięki czemu żadne dane nie znikają. Witryna jest zabezpieczona protokołem SSL od uznanego na całym świecie autorytetu certyfikacji (ESET SSL FILTER CA), czyli ta komunikacja między Tobą a naszą witryną jest szyfrowana za pomocą klucza bezpieczeństwa, aby żadna trzecia osoba nie mogła go odczytać.
 • 4. Nie przechowujemy informacji o kartach płatniczych: Zdajemy sobie sprawę, że karty płatnicze są najbardziej wrażliwe, więc nie przechowujemy żadnych danych na naszych serwerach podczas płacenia za towary, każda transakcja jest wyłącznie na stronie internetowej banku lub zabezpieczonej bramce płatności.
 • 5. Nie ujawniamy informacji o Tobie osobom trzecim: Nie ujawniamy, nie udostępniamy, nie upubliczniamy żadnych danych osobowych stronom trzecim, poza bankiem, organami państwowymi, zewnętrznym biurem rachunkowym, operatorem portalu heureka.sk, Google (Cookies - Google Analytics), operatorem bramki płatności, operatorem sieci i firmy dostarczające przesyłki.
 • 6. Możesz zmienić swoje dane: możesz zmienić swoje dane osobowe w dowolnym momencie na swoim koncie użytkownika. Możesz także w dowolnym momencie po prostu odwołać się do przetwarzania twoich danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo do usuwania, naprawy lub ograniczania przetwarzania danych osobowych. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu lub jego zakresowi. Wszystkie te prośby można łatwo wysłać na nasz adres e-mail. W takim przypadku jesteśmy jednak uprawnieni do żądania dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Prześlemy Ci powiadomienia o podjętych środkach bez zbędnej zwłoki, nie później niż jeden miesiąc po otrzymaniu wniosku.

.....a teraz coś więcej
Aby zapewnić Ci wszystkie usługi, musimy znać podstawowe informacje o Tobie. Niektóre z nich mają charakter danych osobowych zgodnie z nowymi postanowieniami § 18 ustawy z roku 2018 Dz. U. dot. Ochrony danych osobowych i zmian niektórych ustaw (zwanych dalej "RODO"). Przestrzegamy tego prawa podczas korzystania z Twoich danych. Zobowiązujemy się traktować i przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi i skutecznymi słowackimi przepisami. Oświadczamy, że przetwarzamy dane osobowe zgodnie z dobrymi obyczajami i działamy w sposób nie sprzeczny z RODO lub innymi ogólnie obowiązującymi przepisami prawa i nie będziemy ich obchodzić. Oświadczamy, że nie będziemy egzekwować Twojej zgody. Twoja zgoda opiera się wyłącznie na twojej chęci!
Nie musisz rejestrować się przed zakupem na naszej stronie internetowej. Po prostu podaj podstawowe informacje potrzebne do załatwienia twojego wniosku. Przetwarzamy Twoje dane w celu załatwienia i dostarczenia Twojego zamówienia oraz dla wzajemnego spełnienia naszych praw i obowiązków umownych. Te dane są również wymagane w naszym systemie księgowym i rozliczeniowym.

W naszym sklepie nie podaje się żadnych informacji, które bezpośrednio odnoszą się do pracy z pieniędzmi na rachunkach. Wszystkie obecnie dostępne formy bankowości elektronicznej (płatność za towar za pośrednictwem bankowości internetowej) są dokonywane bezpośrednio na stronie internetowej Twojego banku lub w zabezpieczonej bramie, co daje nam jedynie informację o sukcesie lub niepowodzeniu płatności oraz Twoje imię i nazwisko lub numer konta (aby poznać płatność w celu identyfikacji i w razie potrzeby zwrotu). W każdym razie nie znamy żadnych dodatkowych informacji, takich jak login lub saldo na koncie.

Podczas twojej wizyty na naszych stonach tymczasowe statystyki są przechowywane na naszym serwerze, które nie są danymi osobowymi i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu (na przykład, co umieściłeś w koszyku, skąd pochodzisz, z jakiej strony internetowej jesteś przekierowany) i do celów naszej strategii marketingowej.

Używamy również plików cookies na naszych serwerach. Są to małe pliki tekstowe, które można wysyłać w przeglądarce podczas odwiedzania naszej witryny i zapisywania ich na urządzeniu (komputerze lub innym urządzeniu z dostępem do Internetu, takim jak smartfon lub tablet). Pliki cookies są przechowywane w folderze plików przeglądarki. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, ważność i wartość. Po kolejnej wizycie na stronie internetowej przeglądarka ponownie ładuje pliki cookies i przesyła te informacje z powrotem do witryny, która pierwotnie utworzyła plik cookies. Pliki cookies, których używamy, nie szkodzą Twojemu komputerowi ani innym urządzeniom.

Plik cookies Google Analytics zbiera standardowe informacje o zachowaniu użytkowników w anonimowej formie w internecie. Informacje generowane przez użycie pliku cookies (w tym adres IP) są przesyłane do Google. Informacje te są następnie wykorzystywane do oceny odwiedzającego i kompilowania statystyk dotyczących aktywności na stronie dla nas. Nigdy nie będziemy (i nie pozwolimy żadnej osobie trzeciej) korzystać z narzędzia do statystycznej analizy w celu śledzenia lub gromadzenia danych osobowych w naszej witrynie. Google nie będzie łączył Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi Google. Ani my, ani Google nie połączymy ani nie spróbujemy połączyć adresu IP z Twoją tożsamością.

Jeśli odwiedzasz naszą witrynę internetową, a przeglądarka akceptuje pliki cookies, uważamy, że akceptujesz nasze warunki dotyczące plików cookies. Instrukcje dotyczące zmiany plików cookies można znaleźć w pomocy każdej przeglądarki. Używamy plików cookies w celu optymalnego tworzenia i ciągłego doskonalenia naszych usług, dostosowywania ich do Twoich zainteresowań i potrzeb oraz ulepszania ich struktury i zawartości. Możesz ustawić pliki cookies w swojej przeglądarce. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawiona tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookies. Możesz zmienić to ustawienie, blokując pliki cookies lub ostrzegając, gdy pliki cookies są wysyłane na Twoje urządzenie. Instrukcje dotyczące zmiany plików cookies można znaleźć w pomocy każdej przeglądarki. Jednak wyłączenie niektórych plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność naszej witryny.

Pliki cookies wykorzystujemy do:

 • prawidłowego funkcjonowania koszyka, dzięki czemu można jak najszybciej zrealizować zamówienie
 • Google Analytics
 • pamiętania twoich danych do logowania, więc nie musisz je ponownie wpisywać
 • optymalizacji naszej witryny, aby spełnić Twoje wymagania, śledząc ruch w witrynie i wykorzystywane funkcje
 • faktu, że zgodziłeś się (lub nie zgodziłeś się), że użyjemy plików cookie na tej stronie
 • faktu, że już odpowiedziałeś na ankietę pop-up, która pozwala ci komentować zawartość strony (nie pojawi się ponownie)

Pliki cookies wykorzystywane na naszej stronie internetowej można podzielić na dwa podstawowe typy. Krótkoterminowe, tzw. ”session cookie" są usuwane, gdy tylko zakończysz odwiedzanie witryny i długoterminowe, tzw. "persistent cookie" pozostają na urządzeniu znacznie dłużej lub do momentu ręcznego usunięcie przez ciebie (czas plików cookie na urządzeniu zależy od ustawień plików cookie i ustawień przeglądarki).

Twoje dane osobowe zostaną przekazane stronom trzecim lub pośredniczone w inny sposób tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do wykonania umowy sprzedaży, na podstawie uzasadnionego interesu lub jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę:

 • a) przetwórcom na podstawie wykonania umowy sprzdaży na wykonanie wewnętrznych procesów i procedur
 • b) bankom lub operatorom bramki płatniczej na podstawie zamówienia i wykonania umowy sprzedaży
 • c) dostawcom w celu dostarczania zamówionych produktów lub usług i rozpatrywania reklamacji, w tym odstąpienia od umowy
 • d) innym dostawcom usług, stronam trzecim zajmującym się przetwarzaniem danych i przetwarzaniem poczty elektronicznej (np. kwestionariusz satysfakcji - heureka.sk, Google - Google Analytics)
 • e) stronom trzecim, takim jak sąd do egzekwowania lub zawarcia z tobą jakiejkolwiek umowy
 • f) władzom publicznym (np. policja)
Jeżeli osoby trzecie wykorzystają dane w ich uzasadnionym interesie, nie jesteśmy odpowiedzialni za takie przetwarzanie. Przetwarzanie to podlega zasadom przetwarzania danych osobowych zainteresowanych firm i osób.

Należy pamiętać, że przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się głównie w ramach stosunków przedumownych, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zamawiania, dostarczania towarów i usług oraz wykonywania stosunków umownych, w których występujesz się jako jedna ze stron. Możesz jednak wycofać swoją zgodę w każdej chwili, wysyłając pisemną prośbę na adres e-mailowy podany na stronie internetowej. Natychmiast po otrzymaniu wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zabezpieczymy blokowanie i usuwanie Twoich danych osobowych, które zostały przetworzone.

Jeśli zdecydujesz się zezwolić nam na przetwarzanie Twoich danych (adresu e-mail) w celach marketingowych (wiadomości i odbierania newslettera), jednocześnie potwierdzasz, że podałeś nam tę zgodę na zasadzie dobrowolności i wiesz, że ta zgoda jest ważna do odwołanie lub zakończenie przetwarzania danych osobowych, nie później niż w ciągu 5 lat od wydania zgody. W każdym adresie e-mail znajdziesz link, klikające na ten i potwierdzając go możesz usunąć swój adres e-mailowy z bazy danych.

Jesteśmy upoważnieni do przetwarzania twoich danych po zakończeniu pierwotnego celu przetwarzania w niezbędnym zakresie i w zakresie niezbędnym do statystyk, badań, ruchu i obrotu, ale w formie anonimowej tak, abyś nie mógł ich w żaden sposób zidentyfikować..

Czas zbierania i przetwarzania danych osobowych zbiega się z czasem realizacji celu, jego wyposażenia i, po osiągnięciu jego celu, przez maksymalnie 10 lat w celu ewentualnego fakturowania płatności, rejestrowania i odzyskiwania oraz przetwarzania należności za usługę/towary dostarczane w celu obsługi dokumentów, lub w celu wypełnienia innych obowiązków nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne. Operator strony internetowej jest uprawniony do prowadzenia ewidencji danych osobowych nawet po zakończeniu stosunku umownego, który subskrybujesz. W przypadku rejestracji przetwarzamy dane osobowe na czas trwania konta użytkownika przez maksymalnie 4 lata.

Jako osoba zainteresowana mająca podejrzenie z niewłaściwego przetwarzania twoich danych, masz prawo złożyć wniosek o ochronę danych osobowych w Biurze Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, z siedzibą Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Słowacja.

Na podstawie twojego zamówienia dokonanego na stronie internetowej operatora przetwarzamy te dane osobowe:

 • A. Cel przetwarzania danych:
  • Sprzedaż i wysyłka towarów do Kupującego (wystawienie faktury)
  Pouczenie dotyczące praw zainteresowanej osoby:
  Na podstawie pisemnego wniosku możesz zażądać informacji o statusie przetwarzania swoich danych osobowych, zaprzestaniu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych, naprawie lub zmianie nieprawidłowych, niekompletnych lub nieaktualnych danych osobowych, likwidacji i usunięcia danych osobowych w celu ich przetwarzania lub jeśli doszło do naruszenie prawa. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. Czas zbierania i przetwarzania danych osobowych zbiega się z czasem realizacji celu, jego załatwienia i po osiągnięciu tego celu, przez maksymalnie 10 lat w celu ewentualnego fakturowania płatności, rejestrowania i odzyskiwania oraz przetwarzania należności za usługę/towary dostarczane w celu obsługi dokumentów, lub do wypełnienia innych obowiązków nałożonych przez powszechnie obowiązujące prawo.
  Przetwarzane dane:
  W związku ze sprzedażą i załatwieniem Twojego zamówienia przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, adres e-mail, adres kontaktowy (adres zamieszkania), miasto, państwo, kod pocztowy, nazwa firmy, siedziba, REGON, NIP/Identyfiaktor VAT.
 • B. Cel przetwarzania danych:
  • marketing (odbiór newslettera i promocji)
  Pouczenie o dobrowolności:
  Nie musisz udzielać zgody, a Twoja zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie. Twoja zgoda jest ważna do odwołania lub przez okres czterech lat od dnia udzielenia zgody. Dobrowolnym wypełnienie swojego adresu e-mail możesz zapisać się do naszego newslettera i wyrazić zgodę na otrzymywanie newsletterów marketingowych, różne wydarzenia i rabaty oferowanych towarów i usług oraz inne materiały promocyjne. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych - w tym wysyłaniu ofert, należty zwrócić się do nas pod adresem e-mailowym z wnioskiem o zakończeniu przetwarzania danych osobowych, wtedy twój e-mail zostanie usunięty z ofert i promocyji lub kliknij link w wiadomości e-mail lub na stronie internetowej. Na podstawie pisemnego wniosku można zażądać informacji o statusie przetwarzania danych osobowych, odpis lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, korekty lub zmiany nieprawidłowych, niekompletnych lub nieaktualnych danych osobowych, zniszczeniu danych osobowych, jeżeli spełniło to cel ich przetworzenia, czy doszło do naruszenia prawa. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych.
  Przetwarzane dane:
  W związku z celem marketingowym przetwarzamy następujące dane osobowe - e-mail.
 • C. Cel przetwarzania danych:
  • Kontakt (pozostawienie wiadomości)
  Pouczenie o dobrowolności:
  Wysyłając prośbę lub wniosek na nasz e-mail lub telefon, który nie służy do przetwarzania, możesz zostawić wiadomość, wniosek lub dowolne zapytanie związane z działaniem strony internetowej oraz świadczonych usług i towarów. Te dane nie są dalej przetwarzane i są natychmiast odrzucane po załatwieniu sprawy.
  Przetwarzane dane:
  W związku z kontaktowaniem przetwarzamy te dane osobowe w zależności od Państwa wniosku lub prośby - e-mail, numer telefonu i imię.
 • D. Cel przetwarzania danych:
  • Rejestracja użytkownika
  Pouczenie o dobrowolności:
  Zamówienie towaru jest możliwe w naszym sklepie bez rejestracji, wprowadzone dane będą przechowywane tylko w określonym zamówieniu przez czas niezbędny do załatwienia zamówienia, zapisów gwarancyjnych i zapisów księgowych. Rejestracja nie jest obowiązkowa, opiera się wyłącznie na dobrowolności. Zarejestrowani użytkownicy mogą czerpać różne korzyści z produktów i usług oferowanych na naszej stronie internetowej.
  Przetwarzane dane:
  W związku z rejestracją przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, adres e-mail, adres kontaktowy (adres rozliczeniowy), miasto, państwo, kod pocztowy, nazwa firmy, siedziba, REGON, NIP/Identyfikator VAT.
 • E. Cel przetwarzania danych:
  • Wysyłanie kwestionariusza satysfakcji z zakupu portalu heureka.sk
  Pouczenie o dobrowolności:
  Nasz sklep internetowy jest zaangażowany w programie "Zweryfikowany przez klienta" na portalu heureka.sk. Kwestionariusz zostanie wysłany na Twój adres e-mail po złożeniu zamówienia. Operator portalu użyje podanego adresu e-mail tylko do wygenerowania kwestionariusza przy zakupie na naszej stronie. Adres e-mail portalu heureka.sk jest przechowywany tak długo, jak długo jesteśmy uwzględnieni w programie "Zweryfikowany przez klienta" lub do momentu wycofania swojej zgody na naszej stronie lub bezpośrednio na stronie portalu heureka.sk zamieszczonego w każdym kwestionariuszu.
  Dane przetwarzane:
  W związku z wysyłaniem kwestionariusza satysfakcji z zakupu przetwarzamy następujące dane: adres e-mail.
 • F. Cel przetwarzania danych :
  • Zgłoszenie do konkursu (konkurs dla wszystkich)
  Pouczenie o dobrowolności:
  Każdy może zgłosić się do konkursu. Warunki rejestracji są bardzo proste. Aby wziąć udział w naszym konkursie, wypełnij formularz, w którym musisz wpisać swój adres e-mail, imię, nazwisko i jeśli chcesz, to co chciałbyś wygrać lub ewentualnie propozycję, co powinno znaleźć się w dalszym konkursie. Następnie zostanie wysłany na twój e-mail link. Wystarczy kliknąć na podany link, aby potwierdzić udział w naszym konkursie. Więcej o warunkach konkursu można znaleźć w podanym linku (https://www.izmael.eu/index.php?page=sutaz)
  Dane przetwarzane:
  W związku z konkursem przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail.